Güven Sigorta

Başarımızın ardında, müşteri odaklı ve güven merkezli yönetim yaklaşımı yatıyor. Sektörde saygın ve güvenilir kurumlardan biri olarak, kalıcı olma hedefi kuruluşumuzun değişmeyen amacıdır. Güleceğe emin adımlarla, Güvenle...

  • İşin özelliğine uygun nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, sektörün yoğun rekabetçi özelliğine uygun; yenilikçi, yaratıcı ve ekip çalışmasına yatkın kişilere iş imkanı sunmak,
  • Eğitim, atama ve yükselme kararlarında, objektif verilerin kullanılmasına özen göstermek,
  • Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanaklarını sağlamak,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
  • Personelin haklarını korumak ve gözetmek,
  • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaması, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratılması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almak,
  • Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim olanakları sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,
  • Personeli ilgilendiren konuları duyurmak,
  • Personelin çalışma isteğini arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,
  • Çağdaş, başarılı, mutlu, sürekli öğrenen, gelişen, işine ve kurumuna bağlı insan sermayesi ile sektörünün lideri konumunu devam ettirmek.

Tüm çalışanlarımız ve siz değerli müşterilerimiz ile beraber güzel ve mutlu bir geleceğe...Giriş Yap!

Şifremi unuttum